• Welkom in onze topregio!

    Overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, inwoners en ondernemers werken samen om in 2040 een topregio te zijn.

    Een kijkje in de toekomst..

Wy pakke troch!

Noordoost Fryslân wil een topregio worden. Een regio waar mensen graag wonen, werken en recreëren. We werken samen en gaan ervoor: trochpakke! In onze regio kennen we een lange traditie van samenwerken. Gemeenten, provincie en wetterskip werken samen om de regio sterk te houden en te maken.

Lees meer over topregio Noordoost Fryslân

 

Top ast
meidochst!

We knijpen onze handen dicht met zoveel bereidheid om met elkaar de schouders er onder te zetten. Zeker als we kijken naar de uitdagingen en transities. We hebben vertrouwen in de toekomst van Noordoost Fryslân, omdat we uit het verleden leren dat samenwerken in onze regio loont!


Wij werken met belangrijke thema’s richting 2040Woningbouw


Betaalbare woningen
voor jong en oud


Duurzame Energie


Werk maken van
duurzaamheid


Wensoarchfisy & Bloeisône


Wonen in een gezonde
en gelukkige omgeving


Grien & Blau


Samen zorgen voor het
klimaat, de biodiversiteit
en landbouw


Cultuur & Gebiedspromotie


Noordoost Friesland laat
zich zien! It brûst!


Mobiliteit


Onze regio is goed
bereikbaar met fiets,
auto of OV.


Dorpsontwikkeling


Samen met de mienskip
zorgen voor leefbare dorpen!

Samen maken we
de regio beter & mooier!

Waardevol ANNO-congres in Dokkum over topregio en samenwerken

In totaal waren 160 bestuurders, ambtenaren, ondernemers en mensen uit het onderwijs aanwezig bij het ANNO-congres. Burgemeesters Klaas Agricola (Dantumadiel), Oebele Brouwer (Achtkarspelen), Jeroen Gebben (Tytsjerksteradiel) en Johannes Kramer (Noardeast-Fryslân) spraken bij de aftrap hun ambitie uit om topregio te worden. Met Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werken deze gemeenten al voor de derde periode samen in ANNO-verband…

Lees meer over het ANNO-congres

Noordoost-Fryslân wil betaalbare woningen voor jong en oud

We gaan als regio gezamenlijk verder met de uitvoering van onze woningbouwafspraken en met de woningbouwprogrammering, zoals wij dat gewend zijn. Op deze manier kunnen we zowel kwalitatief als kwantitatief inzetten op een topregio waar het goed wonen is voor alle doelgroepen. De gemeenten en provincie hebben reeds afspraken gemaakt voor de komende tien jaar over woningbouw, kern van de afspraak is onder eigen regie…

Lees meer over de regio en woningbouw

© 2023 Netwerk Noordoost Fryslân · disclaimer · concept & realisatie Custard on & offline communicatie